12 maj 2013

7 stikveje har allerede kandidater til jobbet

  •  Det er værdifuldt for mig, at vores lokale infrastruktur er i god stand
  •  Jeg er enig i, at tilstanden af vores private fællesveje er en vigtig del af en god infrastruktur
  •  Jeg tror på, at vi får de bedste løsninger på de kommende udfordringer, og de laveste omkostninger, hvis vi løfter i fælles flok og opfører os solidarisk over for vores naboer

Læs mere her: