12 maj 2015

Kære medlem af grundejerforeningen.

Vi har ved en fejl opkrævet samme kontingent som sidste år.

Vi har gået og ventet på en regning fra Århus kommune for pasning af de grønne

fællesarealer, men i mellemtiden har Nets betalingsservice-systemet fortsat den

vanlige procedure med at opkræve kontingent!


Det skyldes at systemet automatisk opkræver samme kontingent som sidste år hvis

ikke man aktivt ændrer det. Det har kasseren desværre ikke været opmærksom på.

Beløbet til kommunen svinger fra år til år og vil i år være større end sidst grundet

øgede udgifter til beskæring af det levende hegn ved skolestien aftalt med

grundejerforeningen. Derfor kommer beløbet ikke til at passe med de reelle

udgifter.


Det enkleste er at vi gennemfører opkrævningen med betaling pr 18/5 og

efterfølgende tager stilling til det beløb, vi kommer til at mangle. I kan derfor

forvente en mindre ekstra-opkrævning senere på året.

Hvis I har mistet eller smidt girokortet væk, kan I blot afvente at vi melder det

endelige beløb ud. I hører fra os.

Beklager ulejligheden.


Mvh Bestyrelsen i Stavtrup Grundejerforening.