03 feb 2019

Grundejerforeningen har indkøbt en elektronisk radonmåler, der er til frit udlån blandt foreningens medlemmer.

Målingen skal ske over 4-5 dage i fyringssæsonen og giver dig indblik i niveauet af den radioaktive gasart i dit hjem. 

Udlån foregår efter først-til-mølle-princippet - skriv til post@stavtrupgrundejerforening.dk