28 jan 2019

Stavtrup Grundejerforening indkalder til ordinær generalforsamling på Årstidernes Spisehus, Lokalcenter Søholm, Bispevej 70 i Stavtrup tirsdag 26. februar 2019 kl. 20.00.

Kom og mød dine naboer, og hør om Stavtrup Grundejerforenings arbejde. Der er kage, kaffe, øl og sodavand og mulighed for at give dit input til grundejerforeningens aktiviteter fremadrettet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Thomas Ryel Christensen, Rosendalvej 23 skriftligt i hænde senest 19. februar
 2019.

Se dagsorden og regnskab.

Indkaldelsen er udsendt på mail 27. januar 2019 og omdeles til alle husstande i den efterfølgende weekend. 

Modtager du ikke invitationer og nyhedsbreve fra Stavtrup Grunderjerforening - tilmeld dig mailinglisten på www.stavtrupgrundejerforening.dk.