07 jun 2016

Kontingent 2016

Kære medlemmer.

Flere af jer har undret jer over, at vi endnu ikke har opkrævet kontingent i 2016. Det skyldes at vi fortsat ikke har modtaget regningen for vedligehold af områders grønne arealer fra kommunen. Den regning betaler foreningen inkl. et gebyr på 60 kroner, for derefter at opkræve beløbet hos jer sammen med kontingentet, for at I alle kan spare det 60 kroner.

Vi har rykket kommunen flere gange uden held og har nu besluttet at opkræve kontingent + det beløb regningen lød på sidst velvidende at beløbet kan være et andet i år.

Den samlede regning er højere i år fordi vi i samarbejde med kommunen har fået foretaget beskæring af det levende hegn i bunden af skolestien mod Højvangsvej. Også her sørger kommunen for at opkræve fra de grundejere, der ikke er medlem af grundejerforeningen, mens vi opkræver hos jer medlemmer.

Regningen på 734 kr. består således af 400 kr. i kontingent til foreningen, 184 kr. til vedligehold af de grønne arealer og 150 kr. til den ekstra beskæring.

Om vi fremover vi have denne aftale med kommunen, vil vi diskutere i bestyrelsen. På den ene side vil vi gerne spare alle for de 60 kr. men på den anden side giver det meget ekstra arbejde, at kommunen er så langsommelig med indkrævningen.

Hvis der er spørgsmål er i velkomne til at kontakte kasserer Benedikte Jacobsen, gerne på mail:

benediktekh@hotmail.com, ellers på telefon 30137729 før kl 21