25 nov 2013

                                                                                                                                                                    oktober.2013

Bliv medlem af Stavtrup Grundejerforening

 

Kære nn

 

Et medlemskab af Stavtrup Grundejerforening rummer flere fordele end du måske er klar over. Vi synes du skal kende fordelene ved at være medlem - derfor skriver vi til dig

 

Hvad får du for de 400 kr. som et årligt medlemskab p.t. koster ?

 

 • En konkret besparelse på 50 kr. som er det administrationsgebyr som Aarhus kommune er begyndt at opkræve med den årlige afregning for pasning af vores grønne områder. Som medlem slipper du for dette gebyr, idet vi opkræver denne betaling sammen med grundejerforeningskontingentet.
 • Fri trailer (reservationssystemet er under udskiftning til booking via internettet)
 • Havecontainer forår og efterår
 • Snerydning på alle private fællesveje (vi har nu en øremærket snefond)
 • Invitation til Sociale arrangementer hvor de 2 klassikere ”fastelavn” og ”sommersjov” er et populært tilbud til hele familien
 • Nyhedsbreve og hjemmeside – du får 4-5 nyhedsbreve årligt. Vores hjemmeside / har gennemgået en modernisering og er under fortsat udvikling. Det er planen at den skal udbygges med et medlemsforum.
 • Større indflydelse på udviklingen indenfor vores bebyggelse og i de tilstødende lokalområder – f.eks. er grundejerforeningen
  • aktiv medlem af OBS-trafikinitiativ (Ormslev-Brabrand-Stavtrup), som arbejder for at forbedre trafiksikkerheden og reducere trafikstøjen i lokalområdet
  • aktivt i gang med at koordinere fremtidig vedligeholdelse af vores 32 private fællesveje med det formål at sikre bedste priser og kvalitet ved nært forestående reparationer
  • i gang med at opstille en fælles mangelliste for kloakeringsprojektet på Højvangsvej og Jarlsmindevej, med det formål at få alle udestående dokumenteret, således at vi er grundig forberedt til at deltage og fremføre vores krav i den kommende afleveringsforretning mellem VAM og Aarhus Kommune
  • i løbende kontakt med AffaldVarme i Aarhus Kommune om energibesparende tiltag på fjernvarmeforbruget. Med en kommende indførelse af fjernaflæsning af dag-til-dag forbruget med tilhørende forbrugsstatistikker tror vi på, at dette vil give nye muligheder for lokale tiltag til besparelser

 

Som en af de store grundejerforeninger i Aarhus Kommune er vi overbeviste om, at vi udadtil kan få vores mærkesager sat på dagsordenen – og at vi indadtil kan skabe betydelig nytteværdi for vores medlemmer – til lav medlemspris. Vores styrke som frivillig forening kræver, at flest mulige slutter op om vores forening – og det er der p.t. heldigvis 270 der gør. Men vi har et medlemspotentiale på 305 – og synes selv vi har et godt tilbud til dig, der endnu ikke er medlem. Derfor vil jeg opfordre dig til at tilmelde dig hurtigst muligt - og senest 1. december - hvis du vil spare ovennævnte adm.gebyr til kommunen. Det er her vi skal indberette årets medlemsliste. Du vil være gratis medlem resten af året, og skal først betale næste års kontingent i april 2014.

 

Jeg ser frem til at høre fra dig

 

Med venlig hilsen

Knud Møller Andersen 

formand for Stavtrup Grundejerforening