19 apr 2015

 


Tak for opbakningen på den ekstraordinære generalforsamling.

Den betyder rigtigt meget.

Kontakt gerne bestyrelsen ved spørgsmål, idéer eller tilbud om hjælp. Gerne pr mail. Klik her for at se kontaktoplysningerne.

Den nye bestyrelse
Formand:
  • Nikolaj Suhr, Rosendalvej 1
Næstformand:
  • Thomas Christensen, Rosendalvej 23
Kasserer:
  • Benedikte Jacobsen, Rugbjergvej 82
Medlemmer af bestyrelsen:
  • Daniel Monin, Rugbjergvej 43
  • John Hansen, Rugbjergvej 17
Suppleanter:
 • Glenn Jensen, Rugbjergvej 7
 • Anders Sørensen, Højvangsvej 57
 


 • Husk at lægge låsekassen i bilen og ikke på pladsen. De koster op mod 1000 kr. og bliver ofte stjålet, hvis de efterlades deroppe.
 • Overhold dine bookinger. Vi har ofte frustrerede medlemmer i telefonen, hvis bookede trailer ikke er komet hjem til tiden.
 • Trailerkoden er skiftet – kan ses på den elektroniske trailer-booking
Trailere

Der er fortsat mange, der låner vores fælles trailere og mange, der overholder reglerne, men vi har følgende problemer:

 • Trailerne placeres for langt nede på pladsen. Ejeren af området, der lader os benytte pladsen, beder os indskærpe, at vi skal samle trailerne oppe for enden af pladsen.
 • Traileren skal fejes efter brug, evt. spules, hvis de er meget beskidte.
 • Det er ikke tilladt at have traileren natten over uden at have lavet en særlig aftale herom. Kontakt trailer-bestyreren hvis behov herfor.
 

Containere forår 2015

23-27. april er containerne tilgængelige for medlemmernes haveaffald – ikke til sten og jord eller rester af fx plastikposer.
Større grene skal klippes i mindre stykker. Der må ikke stikke affald op over containerens kant og alle bedes feje efter sig, så ikke naboerne omkring containernes placering står med den opgave.

 
Smag Aarhus-projektet bliver gennemført – vi får et flot løft af legeplads-området

På årets to generalforsamlinger præsenterede vi et idéoplæg til forskønnelse af legeplads- området. Idéen opstod i samtaler med kommunen om beskæring af det grønne hegn langs legepladsen. Under samtalerne opstod en mulighed for at beskæringen kunne kombineres med et ”Smag Aarhus” –projekt, betalt af øremærkede fondsmidler.
På begge generalforsamlinger var der en entydig stærk opbakning til projektet – og til aktiv medlemsinvolvering i pasning og pleje af de nye faciliteter og beplantning. Det blev således aftalt at oprette et udvalg til varetagelse af pasning og udvikling af foreningens grønne fælles arealer.

Idéoplægget er beskrevet i referatet fra den ordinære generalforsamling her

I forhold til idéoplægget er der under beslutningsprocessen sket enkelte reduktioner i projektet – men det ændrer ikke ved, at vi får et rigtig flot projekt, som vil give et anseeligt løft af brugsværdien af vores grønne fællesareal – til gavn for alle medlemmer af foreningen.

Vi er rigtig glade for at kunne informere om, at projektet nu bliver gennemført – med forventet opstart i den kommende uge 17.

For Bestyrelsen for Stavtrup Grundejerforening
Knud Møller Andersen

 
Foryngelse af hegnet langs Skolestien

Der er nu foretaget en såkaldt foryngelsesbeskæring af hegnet – bestyrelsen har besluttet, at efterplante på de bare pletter med buske, der vil være velegnet til denne type hegn – ikke for høje og gode for fuglelivet:

 • Alm benved (Euonymus europaeus)
 • Fjeldribe (Ribes alpinum)
 • Rød Kornel (Cornus sanguine)
 • Snebær rød (Symphoricarpos chenaultii)
 • Surbær storbladet – (Aronia melanocarpa)
 • Gedeblad dunet (Lonicera xylosteum)
 • Hvid kornel (Cornus alba)


Dette projekt afsluttes med overlevering af en pasningsguide, som vil danne grundlag for den måde bestyrelsen fremover vil sikre en løbende pasning af hegnet. I denne plan indgår arbejdslørdage – som et oplagt middel.

For Bestyrelsen for Stavtrup Grundejerforening
Knud Møller Andersen