20 nov 2013

Har du konstateret en mangel ved retableringen af kloakanlægsarbejdet opfordrer vi dig til at melde den ind til grundejerforeningen ved brug af et særligt rapporteringsskema, som du finder her: skema

Skemaet tjener til at skabe systematik og overskuelighed i vores sammenskrivning af mangellisten. Det udfyldte skema sender du som en mail til: post@stavtrupgrundejerforening.dk – alternativt kan du aflevere det i papirform til:

Søren Engelbrecht Jensen, Højvangsvej 43, til hvem du også kan rette henvendelse, hvis du har spørgsmål til indmeldingen.