05 jan 2015

GODTNYTAR2015

Kære medlem

Som annonceret i nyhedsbrev november 2014 inviteres du til

Tema-aften om Ny Varmemåler og Medlemsundersøgelsen

Onsdag den 14. januar 2015, kl. 20 – 22

Årstidens Spisehus – Lokalcenter Søholm

 

Tilmelding nødvendig - senest mandag den 12. januar på https://da.surveymonkey.com/s/R5T5RKR

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Hvordan får jeg nytteværdi af min nye varmemåler ?

 

Forbrugsdata for vores område er nu tilgængelig via internettet – klik ind på:

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Varme/Ny-maaler/Faa-data-fra-din-maaler.aspx?sc_lang=da

Her vil du via dit NemID, i et præsentationssystem,  kaldet E-butler kunne se nogle interessante data for udviklingen i dit varmeforbrug – på månedsbasis, dagsbasis og helt ned til timebasis.  Du vil kunne se hvor godt dit varmeanlæg afkøler fjernvarmevandet og få et bud på hvilket energimærke dit hus har. Med adgang til sådanne målinger får vi forbrugere et virkeligt godt grundlag til at vurdere  effektiviteten af vores varmeanlæg og isoleringen af vores huse.

Og hvem vil ikke gerne vide hvad jeg kan gøre for at spare på min varmeregning ?

Repræsentanter fra ”Affald/Varme” vil præsentere mulighederne – og der vil blive lejlighed til at bruge virkelige data fra deltagernes huse til at vise funktionerne.

 Kamstrup

  

Hvis du ikke kan se dine forbrugsdata er du velkommen til at kontakte projektchef i Aarhus Varme: Erik Brender – tlf. 51 37 90 52 – erbr@aarhus.dk

 

2.Medlemsundersøgelse – 2014

 

115 af vores medlemmer (43%) har brugt tid på at besvare undersøgelsen – og det siger vi i bestyrelsen mange tak for. Hermed er vi godt rustet til at uddrage repræsentative og solide konklusioner.

På mødet vil vi præsentere resultaterne og lægge op til en fælles drøftelse af de mest interessante og udfordrende konklusioner.

         

Vi trækker lod om en flaske god vin til 3 af besvarelserne.