24 jan 2018

I begyndelsen af december havde grundejerforeningen et længe ventet møde med vores kontaktperson ved Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune. På mødet gennemgik vi standen og vedligeholdelsesplanerne for de grønne fællesarealer. 

Grundejerforeningen har aftalt udbedring af den tilgroede sti langs Klokkeskoven mellem den gamle Rema-sti og Rosendalvej, så stien igen vil være brugbar til foråret. Ligeledes har vi sammen med kommunen lagt en plan for, hvordan den gamle Rema-sti kan forskønnes ind mod beboerne på Rugbjergvej i de høje numres ende.

Grundejere kan søge om tilladelse til at fælde træer på fællesarealer. Træernes stand langs skolestien blev gennemgået på mødet, og ingen af dem vurderes at være i så dårlig stand at en ansøgning om fældning ville kunne imødekommes. Se også Aarhus Kommunes Træpolitik.

Græsset på de grønne arealer er defineret som brugsplæne med denne vedligeholdelsesplan, og slås ikke efter en fast plan, men afhængig af højden. I våde perioder accepteres højere græs af hensyn til at undgå skader på græsarealerne. 

Udtyndingen af den nedre del af Klokkeskoven, som kan virke voldsom, vurderes af kommunen til at være veludført og tiltrængt. Allerede om et år eller to vil der være meget tættere igen. Den nye regnvandssø vil i øvrigt ikke have forbindelse til det gamle bassin.

Generelt vil døde og væltede træer, som skyldes naturlig forfald i Klokkeskoven, blive efterladt af hensyn til dyrelivet. Se også Aarhus Kommunes Skovudviklingsplan