30 maj 2014

 

 

Som I måske har læst på grundejerforeningens hjemmeside, har ”Budgruppen for Vejrenovering 2014”  indhentet og valgt tilbud på renovering af 8 veje, som er

Ros. 8-24                            Rug. 20-40                          Rug. 79-103

Ros. 37-57                          Rug. 49-69                          Rug. 102-122

Ros. 26-52                          Rug. 78-100

Bor du på en af ovennævnte veje vil du indenfor kort tid blive kontaktet af din vejformand – måske er det allerede sket. Han vil præsentere dig for tilbuddet og bede dig tage endelig stilling til, om du vil investere i din vejs renovering. Vi er med andre ord gået ind i beslutningsfasen af projektet.

På et vejformandsmøde mandag den 26. maj 2014 gennemgik vi tilbuddet i detaljer – og tilrettelagde beslutningsprocessen, som løber indtil 15. juni.

På mødet blev der udtrykt stor opbakning til ”Vejrenovering 2014” – flere vejformænd som repræsenterer veje ud over de 8 i tilbuddet vil forsøge at omregne det, så det passer til mål og behov for deres vej – og på det grundlag afdække vejens parathed til – om muligt – at gå med i indeværende års renoveringsprojekt.

Fra grundejerforeningens bestyrelse skal der lyde en helhjertet anbefaling om at gå med i Vejrenovering 2014.Der er lagt mange frivillige arbejdstimer i at køre dette udbud – vi kan ikke garantere, at der næste år kan mobiliseres en lignende energi fra de frivillige ressourcepersoner.

 På vegne af Vejformænd og Budgruppe

 Med venlig hilsen

Knud Møller Andersen

Formand for Stavtrup Grundejerforening