16 mar 2014

Ny låsekode til trailerne fra og med torsdag den 20. marts

 

Indenfor kort tid har vi oplevet 2 konkrete misbrug af adgangen til vores trailere.

 

Første gang var søndag den 2. marts umiddelbart efter fastelavnsfesten hvor trailer 2 - på afhentningstidspunktet - var ude at køre med en person der havde taget den uden at sikre sig, at den var ledig og uden at skrive sig ind i bookingsystemet.

 

Anden gang var mandag den 10. marts hvor trailer 1 - på afhentningstidspunktet kl. 16 var ude at køre med en uidentificeret person – den er heldigvis leveret tilbage et par timer senere

 

Begge episoder vidner om, at vores nuværende låsekode er kendt af for mange,

 

1) som ikke har legitim adgang til at bruge vores trailere (ikke medlemmer)

2) ikke har sat sig ind i brugen af det elektroniske bookingsystem – og/eller ikke respekterer spillereglerne for brug af trailerordningen

 

Konsekvenserne af sådanne “misbrug” er til stor gene og irritation for vores trailerbrugere - og er samtidig med til at undergrave tilliden til vores ellers attraktive trailerordning.

 

For at modvirke sådanne uacceptable hændelser har bestyrelsen besluttet at ændre låsekode oftere end hidtil, hvilket betyder, at kun betalende medlemmer med en korrekt oprettet adgang til den elektroniske bookingkalender kan få adgang til den aktuelle låsekode.

 

Information om ændring af låsekoden vil ske i form af en nyhedsmail til alle medlemmer ca. 1 uge før vi omprogrammerer låsene. 

Samtidig vil der i fanebladet "Aktuel trailerkode" blive indskrevet en udløbsdato for nuværende kode (gyldig til og med d. 19.03.2014)

Den nye kode vil være tilgængelig under "Aktuel trailerkode" fra det tidspunkt låsene er kodet om (torsdag morgen 20.03.2014)

 

Er du en vores mange trailerbrugere vil vi opfordre dig til ved fremtidige bookinger altid at notere dig den aktuelle låsekode !

Den vil fremover blive skiftet oftere end hidtil !