17 apr 2018

Vil du være en del af det grønne udvalg?

På generalforsamlingen blev der stillet forslag om at genetablere det grønne udvalg, der tidligere har arbejdet med en udviklingsplan for de grønne fællesarealer. Forslaget blev vedtaget, og vi søger således medlemmer, der har lyst til at være en del af udvalget.
Udvalget skal understøtte grundejerforeningens arbejde med udvikling, drift og vedligehold af vores fælles grønne arealer. Udvalgets rolle er at yde konsultation og rådgivning til bestyrelsen og sikre, at udviklingen og indsatserne stemmer overens med medlemmernes ønsker og behov. Bestyrelsen er i henhold til vedtægterne repræsenteret i udvalget ved Mark Slater og Arne Kleven.
Interesserede medlemmer bedes skrive til post@stavtrupgrundejerforening.dk inden 1. maj, hvorefter der vil blive planlagt et møde snarest herefter. 
 

Vil du være en del af vejharmoniserings-udvalget?

På generalforsamlingen blev der stillet forslag om at oprettet et udvalg, der kan kigge nærmere på en fremtidig harmonisering af de tre stamveje. Et medlems mailkorrespondance med Aarhus Kommune indikerer, at status for de tre veje inden for en årrække vil blive ændret fra kommunalveje til private fællesveje. 
Forslaget blev vedtaget, og vi søger således medlemmer, der har lyst til at være en del af udvalget.
Udvalget skal understøtte grundejerforeningens arbejde ved at opbygge et beredskab af viden om lovgivningen og erfaringer fra igangværende privatiseringer. Udvalgets rolle er at yde konsultation og rådgivning til bestyrelsen og sikre, at grundejerforeningen er bedst muligt forberedt i forhold til at sikre vore medlemmers interesser ved en vejharmonisering. Bestyrelsen er i henhold til vedtægterne repræsenteret i udvalget ved Thomas Christensen.
Interesserede medlemmer bedes skrive til post@stavtrupgrundejerforening.dk inden 1. maj, hvorefter der vil blive planlagt et møde snarest herefter.