Snerydning

På baggrund af erfaringer fra vinteren 2009/2010 og debatten på generalforsamlingen i februar 2010 har bestyrelsen vedtaget følgende politik for den snerydning, der varetages af grundejerforeningen.

Afgrænsning

1. Hvad er omfattet af snerydningen:

Rydning af private fællesveje i form af vendepladser med tilhørende stikveje der leder den kørende trafik til og fra de 3 stamveje Højvangsvej, Rugbjergvej og Rosendalsvej

2. Hvad er ikke omfattet:

Rydning af de 3 stamveje – og alle fortove, stier og andre arealer der er bestemt for gående færdsel. Her er vi alle individuelt forpligtet til rydning af de arealer, der grænser op til egen matrikel. Grundejerens pligter og ansvar fremgår tydeligt af ”Bekendtgørelse om snerydning og renholdelse af gader, veje og pladser i Århus Kommune”  https://www.politi.dk/Oestjylland/da/loveogrettigheder/Lokalevedtaegter/snerydning/bekendtgoerelse_om_
snerydning_glatfoerebekaempelse_og_renholdelse_af_gader_veje_og_
pladser_i_aarhus_.htm

 

Hvordan/hvornår aktiveres foreningens snerydning

På basis af denne vinters første snestorm har bestyrelsen primo december 2010 haft en fornyet drøftelse af hvordan vi sikrer

1)      at snerydningen aktiveres på det rigtige tidspunkt og

2)      hvordan vi kan bedst kan give vores medlemmer information om at snerydning er på vej

 Hvornår er så det rigtige tidspunkt til at få ryddet sne?  På det spørgsmål findes formentlig ikke noget entydigt rigtigt svar – dels har vi forskellige individuelle holdninger – og dels er vores behov afhængigt af om vi bor på en stikvej med stor stigningsprocent eller på en med flade stigninger – og endelig er vindretning og fygning også med til at gøre vores behov forskellige. På det grundlag kan det se ud som en umulig opgave at gøre alle tilfredse, men det er selvfølgelig bestyrelsens pligt at finde en løsning som gør flest mulige tilfredse – indenfor de økonomiske rammer vi har i vores budget. 

Løsningen blev, at vi i den næste periode har aftalt med vores entreprenør, som er lokal kendt, og som har fingeren på pulsen når en vejrsituation udvikler sig til gene for den kørende trafik - at han kontakter et bestyrelsesmedlem med meldingen om, at det nu er tid at få ryddet sne. Der aftales et ca. tidspunkt for snerydningen – og det aktuelle bestyrelsesmedlem sørger for at indrykke en info på vores hjemmeside, om at snerydning er aktiveret den dd.mm.åå – og forventes at ske ca. kl. xx.

Med den procedure mener vi, at have fundet en løsning der tilgodeser, at vi får snerydning på et tidspunkt som de fleste vil finde ok – og at vi samtidigt kan afstemme forventninger med vores medlemmer ved aktiv brug af vores hjemmeside.

           

Motivation og gode råd i forbindelse med snerydning

Bestyrelsen anbefaler alle at klikke ind på dette link http://www.skovlsne.dk/

som med en blanding af seriøs rådgivning, kreativ opfindsomhed og god humor får os til at gribe sneskraber, skovl og kost med stor entusiasme – for at sikre forsvarlige adgangsforhold for alle – og ikke mindst for de servicemedarbejdere der har leverings- og afhentningsopgaver på vores bopæl.