Regler for lån af trailer (opdateret 25. april 2017)

Grundejerforeningen ejer p.t. 4 trailere, som er placeret på en lånt parkeringsplads på adressen Ormslevvej 287, hvor bl.a. Stautrup El har lokaler. Trailerne er nummereret fra 1 - 4.

Reservation af trailerne skal ske i den elektroniske bookingkalender, som du finder på grundejerforeningens hjemmeside. Adgang til kalenderen kræver, at du har et login bestående af brugernavn og password. Kun husstande med betalt medlemskab (normalt pr. 16. april) kan få adgang til trailerkalenderen. Ved udeblevet betaling spærres din adgang til kalenderen.

Konstaterer du en fejl på traileren er det din pligt at registrere fejlen i bookingsystemet. Din fejlmelding vil aktivere vores trailerbestyrer, som udbedrer fejlen. Indtil fejlen er udbedret vil den være synlig for alle, der forsøger at booke den fejlbehæftede trailer.

Brugen af kalenderen er udførligt beskrevet i en brugervejledning, som du finder på hjemmesiden.

Låsekoden finder du samme sted som kalenderen.

For at sikre at vores p.t. 270 medlemmer oplever høj fremkommelighed til en trailerbooking, har vi indlagt nogle begrænsninger i dine bookingmuligheder

  1. Du kan max have 2 reservationer ad gangen i kalenderen.
  2. En reservation kan højst være på 12 timer. Vi opfordrer dig til at planlægge din trailerkørsel så du kan klare dig med korte udlån.

Ved forsøg på at overskride disse grænser markeres teksten i din booking med rødt, og du får en advarselstekst om, at du er ved at overskride en tidsgrænse. ”Røde bookinger” vil automatisk blive slettet i systemet.

Grænseværdierne er baseret på en analyse af de ”forbrugsmønstre” vi løbende følger via systemets statistikmodul.

Der er tegnet Falck abonnement på trailerne. Alarmnr. til Falck er skiltet på traileren.

Erhvervsmæssig benyttelse af trailerne er ikke tilladt, og udlån af grundejerforeningens trailere til familiemedlemmer, venner og bekendte er heller ikke er tilladt.

Traileren skal altid leveres tilbage i rengjort stand.

Rengøringen skal ske hjemmefra, inden du afleverer traileren. Husk, at trailerne er parkeret på en privat erhvervsdrivendes grund, hvorfor det ikke er acceptabelt at efterlade affald på trailerpladsen.

Traileren skal altid fejes efter brug. Har du kørt med jord, spildt mm. skal traileren spules. 

Gentagne tilfælde af misligholdelse af din rengøringspligt vil medføre midlertidig udelukkelse fra bookingsystemet.

Og husk: Det er altid dit ansvar at din trailerkørsel lever op til færdselslovens regler!

Nogle gode råd om benyttelse af trailerne:

Trailerne egner sig ikke  når man skal have udskiftet terrasse eller indkørsel. De er for små til at fragte sand - ved 20-25 cm. påfyldning er maksimalt tilladt vægt nået. De er generelt også for små til at bortkøre gamle fliser. vej altid en enkelt flise når du skal bortkøre fliser. Så kan du lettere gange op og på den måde se hvor mange (eller rettere få) fliser du kan have. En tommelfingerregel er, at når du har lagt to lag fliser i traleren så er maksimalt vægt nået.

De dyreste reparationer af trailerne skyldes typisk, at aksel eller bærende konstruktioner er blevet ødelagt af overvægt, og sand og fliser er den hyppigste årsag til disse skader.

De hyppigste skader er løse forbindelser i stikket, som man fastgør til bilens anhængertræk. Træk aldrig stikket ud ved at rykke i ledningen. Hold altid fat om selve stikket, og lirk det forsigtigt ud.

Der findes særlige reglerne for kørsel med trailer, specielt i forhold til hvilket kørekort der kræves. Du kan gå ind på FDMs hjemmeside ved at klikke her for at læse nærmere om reglerne samt for at teste om du må køre med traileren.